Provádíme
Montáž kotelen
Firma Karel Procházka poskytuje prodej, montáž, revize a opravy kotlů, hořáků a veškerého sortimentu
Více informací

Montáž a servis kotelen

Dodáváme kotelny na míru ve špičkové kvalitě s bezproblémovým provoze a následným pravidelným servisem.

Pracujeme s ověřenými výrobci tepelných technologií. Jejich výrobky máme prověřené a spoléháme na jejich kvalitu. Využijte jejich sílu i Vy.

Řekněte „Ano“ kondenzačnímu kotli

Stojíte před rozhodnutím o výběru plynového kotle? Klasický nebo kondenzační? Váš požadavek je jasný. Topit úsporně. Šetřit energií, penězi a co nejvíc ekologicky. Pak je rozhodnutí jednoduché. Řekněte „Ano“ kondenzačnímu plynovému kotli.

Kvalita zůstává, úspora se zvyšuje
Výkon a výtopnost kondenzačního kotle je totožná s klasickým plynovým kotlem. Podstatný rozdíl je v úspoře. Až o 30% paliva nižší spotřeba produkuje o 70% méně emisí. Počty jsou jednoduché. Kondenzační kotle šetří energie, peníze i přírodu.

Kde v kondenzačním kotli dochází k úspoře?
Oba typy kotlů samozřejmě spalují zemní plyn nebo propan. Během spalování dochází v kondenzačním kotli k ohřevu energie a její přeměně na vodní páru. Pára pak spolu s oxidem uhličitým odchází. Tepelné spaliny s sebou nesou latentní teplo.
Následně dochází k ochlazování těchto spalin (pod teplotu jejich rosného bodu). V tomto okamžiku nastupuje funkce kondenzace. Ta mění jejich skupenství a přeměňuje latentní teplo v tepelnou energii.
Tuto energii klasické kotle nezužitkují a vypouští ji komínem ven. Ne tak kotle kondenzační. Ty uvolněnou energii za pomoci výměníků využijí k ohřevu topné vody.

3 důvody pro pořízení kondenzačního plynového kotle

Montáž tepelných čerpadel Panasonic a Buderus